Augu cilmes šūnu iegūšana

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros partneru apvienība – SIA “Nordic Food”, Rīgas Stradiņa universitāte, SIA “Rasa Botanicals”, SIA “ILM” un Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība “Kurmīši” – realizē projektu Nr. 19-00-A01612-000013 Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī”.

Projekta mērķis ir inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Our extracts

We are proud about our nature gifts – plants we have in Latvia. We have tested all our extracts in University of Latvia in cooperation with Anna Ramata-Stunda from faculty of Biology. If you are interested in the test results – let us know writing in comment or [email protected]